Cookie verklaring

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe Woonboulevard Poortvliet omgaat met de persoonsgegevens, die je aan ons toevertrouwt en welke cookies er door onszelf en derden worden geplaatst. Weyts Interieur is onderdeel van Woonboulevard Poortvliet.

Bouman-Potter Beheer B.V., hierna te noemen als Woonboulevard Poortvliet, hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Woonboulevard Poortvliet houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Woonboulevard Poortvliet zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Wij behouden te allen tijde het recht onze privacyverklaring te wijzigen. Je leest hier altijd de meest recente versie.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN

Persoonsgegevens van klanten worden door Woonboulevard Poortvliet verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • (Direct) marketing doeleinden

Grondslag van deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;
 • Bij marketing doeleinden is het verwerken gebaseerd op de toestemming van de klant of op ons gerechtvaardigde belang om te zorgen dat ons productaanbod goed aansluit bij onze klanten. Het is voor ons belangrijk dat wij ons bestaande klantenbestand passende en persoonlijke aanbiedingen kunnen doen. Ook willen we onze klanten graag op een persoonlijke manier op de hoogte houden van de servicemogelijkheden die horen bij hun aankoop en onze producten en diensten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Woonboulevard Poortvliet de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;

Voor marketing doeleinden kunnen daarnaast ook de volgende gegevens worden verwerkt:

 • Aankoopgegevens;
 • Gegevens over het websitebezoek;
 • Overige persoonsinformatie die de klant heeft gedeeld en waarvoor toestemming is gegevens voor verwerking van marketing doeleinden.

Je persoonsgegevens worden door Woonboulevard Poortvliet opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst;
 • Zo lang de levensduur van de geleverde producten niet is verstreken of er nog garantierechten kunnen bestaan op de producten;
 • Eventueel alleen in de financiële administratie voor maximaal 20 jaar na het sluiten van de overeenkomst;
 • Verwerking van marketing doeleinden: zolang de toestemming is verleend of totdat de klant dit tussentijds intrekt.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN NIEUWSBRIEF ABONNEES

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Woonboulevard Poortvliet verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het informeren van de personen d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor de verwerking is:

 • Toestemming van de klant of in sommige situaties ons gerechtvaardigde belang om bij ons bestaande klantenbestand een gepersonaliseerde aanbieding te kunnen doen en die klanten op een persoonlijke manier op de hoogte te houden van onze verdere producten en diensten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Woonboulevard Poortvliet de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Eventueel eerdere aankoopgegevens en gegevens over websitebezoek.

Je persoonsgegevens worden door Woonboulevard Poortvliet opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is voor de nieuwsbrief. In iedere nieuwsbrief is er de mogelijkheid om je daarvoor uit te schrijven. Jouw gegevens worden daarna niet meer voor dit doel verwerkt.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS ONLINE

PRIVACY&COOKIES

Woonboulevard Poortvliet maakt gebruik van cookies die essentieel zijn om de website goed te laten functioneren en het gebruik van de website en/of diensten vergemakkelijkt. Daarnaast verzamelen wij met behulp van cookies informatie over het gebruik van onze website. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Zo kunnen wij je herkennen bij een volgend bezoek. De cookies identificeren alleen computers; ze kunnen geen personen herkennen. Door het gebruik van cookies kunnen wij onze diensten blijven verbeteren en de website aanpassen aan de wensen van onze bezoekers.

COOKIES VOOR WEBSITESTATISTIEKEN

Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden door middel van sessie cookies. Deze worden automatisch verwijderd zodra de webbrowser wordt afgesloten. De gegevens die hiermee worden verzameld, worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zo optimaliseren wij de werking van de website.

GOOGLE ANALYTICS

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Wij gebruiken deze dienst om zichtbaar te maken hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zicht te houden aan de Safe Harbor principes en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

SOCIAL MEDIA

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, Twitter en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door de code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter en Instagram zelf. De code plaatst onder meer een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent, zodat je niet elke keer op Facebook, Twitter of Instagram hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter of Instagram om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij met de code verwerken.

COOKIES VERWIJDEREN

Je kunt het gebruik van onze cookies weigeren door in de webbrowser in te stellen dat je alle of bepaalde cookies wilt weigeren. Wel willen we je er op wijzen dat je in dat geval mogelijk niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken en sommige onderdelen van de website niet beschikbaar zullen zijn. Als je de cookie voor Google Analytics wilt uitschakelen, kun je de cookies per geval afwijzen (de browser geeft aan wanneer er een cookie wordt verzonden). Naast het afwijzen van cookies kun je ook de Google Analytics Opt-out Add-on installeren in je browser. Hiermee voorkom je dat Google Analytics informatie over jouw websitebezoeken verzamelt. Als je conversiecookies van Google Adwords wilt uitschakelen, kun je in je browser instellen dat cookies van het domein ‘googleadservices.com’ moeten worden geblokkeerd. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

NIET VERANTWOORDELIJK VOOR WEBSITES VAN DERDEN

Op het gebruik van websites van derden kan een ander privacybeleid van toepassing zijn. Het hier omschreven privacybeleid heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die via de website of dienstverlening van Woonboulevard Poortvliet zijn verkregen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor websites van derden.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Met het bezoeken van onze website stem je in met de voorwaarden van onze Privacy verklaring. Wij behouden te allen tijde het recht onze privacy verklaring te wijzigen. Je leest hier altijd de meest recente versie. Als je een vraag hebt over het privacy verklaring van Woonboulevard Poortvliet, kun je een e-mail sturen naar info@wbpoortvliet.nl.